برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
11 و 12 اسفندماه 1389
گزارش مقالات دریافتی
آمار ثبت نام : 743 نفر
مقالات دریافتی : 909 مقاله
مقالات پذیرش شده : 368 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 106 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 262 مقاله
همایش نگار

موضوعات و محورهای همایش :

- کشاورزی دقیق و توسعه پایدار
- بهره برداری بهبنه از منابع آب و خاک و توسعه پایدار
- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی ، علف های هرز و توسعه پایدار
- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار
- ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار
- خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار
- سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار
- مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن در توسعه پایدار
- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار
- کشاورزی زیستی( ارگانیک) وتوسعه پایدار
- هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار
- نظلم بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
- نوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
- گیاه پالایی  و نقش آن در توسعه پایدار
پوستر همایش
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )