برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
11 و 12 اسفندماه 1389
گزارش مقالات دریافتی
آمار ثبت نام : 743 نفر
مقالات دریافتی : 909 مقاله
مقالات پذیرش شده : 368 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 106 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 262 مقاله
همایش نگار

شورای عالی همایش


رئیس همایش :
دکتر محمد جمال زاده

قائم مقام رئیس همایش : دکتر محمد رحیم واثقی

دبیر همایش : دکتر مسعود زاده باقری

قائم مقام دبیر همایش : دکتر محمد مجتبی کامل منش

رئیس کمیته علمی : دکتر رضا افشین شریفان

رئیس کمیته اجرایی : دکتر هادی عبدالعظیمی

رئیس دبیرخانه و مکاتبات : دکتر شهرام حسامی

رئیس کمیته فوق برنامه : دکتر مهدی غیبی

رئیس کمیته برنامه ریزی : دکتر آنیتا نماینده

رئیس کمیته پشتیبانی : عبدالرحیم صفایی

مسئول هماهنگی کمیته های همایش : علیرضا محب

مسئول رایانه و انفورماتیک : مهندس امیر حیدری منفرد
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )