برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
11 و 12 اسفندماه 1389
گزارش مقالات دریافتی
آمار ثبت نام : 743 نفر
مقالات دریافتی : 909 مقاله
مقالات پذیرش شده : 368 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 106 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 262 مقاله
همایش نگار

مقالات

گزارش مقالات دریافتی :
مقالات دریافتی : 909 مقاله
مقالات پذیرش شده : 368 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 106 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 262 مقاله

>> دانلود لیست مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی

>> دانلود لیست مقالات پذیرش شده به صورت پوستر


.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )