برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
11 و 12 اسفندماه 1389
گزارش مقالات دریافتی
آمار ثبت نام : 743 نفر
مقالات دریافتی : 909 مقاله
مقالات پذیرش شده : 368 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 106 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 262 مقاله
همایش نگار

دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه همایش :
شیراز ، کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دانشکده علوم کشاورزی
تلفن : 6425982  - 6425694 (0711)        نمابر : 6425694 (0711)
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )